ယေန႔ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ဖြင့္ (၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္..

ယေန႔ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ဖြင့္ (၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္.. သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ကဂ ၄ဝ၆၁ဝ၄ သိန္းတစ္ေသာင္း ဓ ၇ဝ၈၉၅၉ သိန္းငါးေထာင္ ကင ၈၇၅၇ဝ၇ ဏ …

ယခုေခတ္မွာ အခ်စ္စစ္ရွိ႐ုံမရေတာ့ဘူးဆုိတာ သက္ေသျပခ်က္ ( သုိ့မဟုတ္ ) ေ႐ႊ (၁) ပိသာ၊ ေငြသား သိန္းေပါင္း (၃) ေထာင္ နဲ႕ တင္ေတာင္းခံလိုက္ရတဲ့ သတို႔သမီး

ယခုေခတ္မွာ အခ်စ္စစ္ရွိ႐ုံမရေတာ့ဘူးဆုိတာ သက္ေသျပခ်က္ ( သုိ့မဟုတ္ ) ေ႐ႊ (၁) ပိသာ၊ ေငြသား သိန္းေပါင္း (၃) ေထာင္ နဲ႕ တင္ေတာင္းခံလိုက္ရတဲ့ သတို႔သမီး ယခုေခတ္မွာ အခ်စ္စစ္ရွိ႐ုံနဲ႕ ဘဝႀကီးျပည့္စုံသြားတယ္ဆိုတာကလည္း 100% …

ထိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသား ၃ ဦး ထိမ္းျမားလက္ထပ္ မဂၤလာေဆာင္

ထိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသား ၃ ဦး ထိမ္းျမားလက္ထပ္ မဂၤလာေဆာင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း၊ က်န္ထပူရီၿမိဳ႕မွာ သမ႐ိုးက်ျဖစ္စဥ္ေတြထက္ တမူကဲတဲ့ အမ်ိဳးသားခ်င္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းတဲ့ မဂၤလာပြဲတစ္ခု ၿပီးခဲ့ရက္ပိုင္းက က်င္းပသြားပါတယ္။ အဲဒီထက္ပိုထူးတာက ၂ ေယာက္စုံတြဲမဂၤလာေဆာင္တာမဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသားေတြခ်ည္း ၃ …