(ျဖစ္ရပ္မွန္) တ႐ြာလုံးနီးပါး ေအာက္လမ္းပညာသည္ေတြ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္ အထက္ပိုင္းက လမိုင္း႐ြာ (“ မင္းေသရင္ လမိုင္းသြားပို႔မယ္ အနည္းဆုံးေတာ့ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးေလာက္ေတာ့ စီးလို႔ရမွာေသခ်ာတယ္ ” လို႔ ေျပာေလ့ရွိၾကတယ္) ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာရွိေနတဲ့ နယ္ၿမိဳ႕ေလးေတြက ႐ြာငယ္ေလးေတြတိုင္းမွာ တစ္႐ြာတစ္ပုဒ္ဆန္းဆိုတဲ့ ဇာတ္လမ္းေလးေတြ ၊ ပရေလာကျဖစ္ရပ္ဆန္းေလးေတြကေတာ့ ရွိတတ္ၾကပါတယ္ ၊ အဲ့လိုမ်ိဳးဆန္းက်ယ္တဲ့အျဖစ္အပ်က္ ၊ ေႏွာင္းလူေတြ..