ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းျပဳၿပီး ဖိအားေပးတာကို လက္ခံမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ အေမရီကန္ကို တ႐ုတ္သတိေပး ( ထရမ့္ထက္ဆုိးတဲ့ ဘုိင္ဒန္နဲ့ တုိးေသာအခါ တရုတ္ႀကီး ပ်ားတုတ္သြား….)

ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းျပဳၿပီး ဖိအားေပးတာကို လက္ခံမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ အေမရီကန္ကို တ႐ုတ္သတိေပး ( ထရမ့္ထက္ဆုိးတဲ့ ဘုိင္ဒန္နဲ့ တုိးေသာအခါ တရုတ္ႀကီး ပ်ားတုတ္သြား….) အလက္စကားထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္က သူတို႔အေနနဲ႔ သမၼတထရမ့္လက္ထက္က ပ်က္စီးခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္-အေမရီကန္ဆက္ဆံေရးကို …

ေတာဓေလ့ အပ်ိဳစင္ေလး တစ္ေယာက္လင္ေကာင္မေပၚပဲ ဗိုက္ထြက္ လို႔ ေဆးနည္းေပးလိုက္ေသာအခါ..ေဆးကုသိုလ္ ရွယ္ေပးပါ.

ေတာဓေလ့ အပ်ိဳစင္ေလး တစ္ေယာက္လင္ေကာင္မေပၚပဲ ဗိုက္ထြက္ လို႔ ေဆးနည္းေပးလိုက္ေသာအခါ..ေဆးကုသိုလ္ ရွယ္ေပးပါ. မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္သိရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ႀကဳံခဲ့ရတဲ့သေဘၤာ႐ြက္အစြမ္း ကြၽန္ေတာ္ အိမ္ေဘးက ၂၂ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမေလးေရာဂါစျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔စျဖစ္တဲ့ ေရာဂါဟာ ဗိုက္မွာ ဘာရယ္မသိတဲ့ အလုံးေလးစတည္လာပါတယ္။အဲ့မွာ …