ေမြးေနေရာင္တိုင္းကံေကာင္းခ်င္ပါသလား… မိမိ ေမြးေန႔ေရာက္တိုင္း ဒီလိုေလး လုပ္ပါ မယုံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အက်ိဳးထူးပါလိမ့္မယ္

ေမြးေနေရာင္တိုင္းကံေကာင္းခ်င္ပါသလား… မိမိ ေမြးေန႔ေရာက္တိုင္း ဒီလိုေလး လုပ္ပါ မယုံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အက်ိဳးထူးပါလိမ့္မယ္

ေမြးေန႔ေရာက္တိုင္း ဒီလိုေလး လုပ္ၾကည့့္ပါ

(၁၈) ရက္ က်င့္ စဥ္ ထူး

မိမိတို႔ေမြးေန႔မွစ၍ (၁၈)ရက္တိုင္တိုင္ က်င့္ေဆာင္ရပါမည္။မိမိတို႔ေမြးေန႔တြင္ေၾကးဖလားႏွင့္ျဖစ္ေစ ေငြဖလားႏွင့္ျဖစ္ေစ ေရသန႔္သန႔္ထဲ့ၿပီး သေျပပန္းမ်ားလႈဒါန္းထားပါ ။

ေရကိုေန႔စဥ္ ေနထြက္စဥ္ အခ်ိန္တိုင္း လဲလွယ္ ေပး ပါ ။ ပန္းညႇိဳးလွ်င္ အသစ္လႈ ဒါန္းေပးပါ။ ေရလဲ ပန္းလဲ လႈဒါန္း ၿပီး ခ်ိန္ တိုင္း ေအာက္ပါဂါထာအား (၉)ေခါက္႐ြတ္ဖတ္ ပါ

” ဣဒၶိိ မေႏၲာစေယေဒဝါ

ဝသႏၲာ ဣဓေသာ သေန

ေတ ပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ

အေရာေဂန သုေခန စ ”

အနက္ မွာ…n ဣဓေသာသေန.. ေျခာက္ သြယ္ ဘုန္း ေရာင္ထိန္ထိန္ေျပာင္သည့္ အေခါင္ထြဋၬ္ထားရွင္ေတာ္ ဘုရား ၏ သုံး ပါး သိကၡာ ဤ သာသနာ၌

ဝသႏၲာ… မွီ တင္း ၫြတ္စက်င့္ ႀကံ ေနထိုင္ၾက ကုန္ ေသာ ဣဒၶိမေႏၲာ…. လြန္ကဲထူးျခားႀကီးက်ယ္ခမ္းနား ေသာ တန္ ခိုး ရွိ ၾက ကုန္ ေသာ

ေယေဒဝါ… အၾကင္နတ္တို႔သည္လည္း သႏၲိ… ရွိၾကကုန္၏ ။

ေတပိ…. ထိုတန္ခိုးႀကီးျမတ္သာသနာ ၌ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာနတ္မ်ားအေပါင္းတို႔သည္

အေမွ… ငါတို႔ကို

အာေရာေဂနစ…. အနာေရာဂါ ကင္း ေရး အားျဖင့္္ လည္းေကာင္း

သု ေခ န စ… ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာေအးၾကည္သာ ၍ဗ်ာပါကင္းေဝးခ်မ္းသာေရးအားျဖင့္ လည္းေကာင္း

အႏုရကၡႏၲဳ… ရင္သားပမာက႐ု႕ဏာျဖင့္ ရႈကာေ႐ြး ေကာက္ေဘးမေရာက္ေအာင္ အစဥ္ေစာင့္ ေရွာက္ ၾက ပါ ေစ ကုန္ သတည္း ။ ဟု႔ အနက္ ပါ ႐ြတ္ ဖတ္ လွ်င္ ပို ၍ ေကာင္း၏

ဤ သို႔က်င့္ ေဆာင္အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ႀကဳံဆုံဆည္းရေသာ ေဘးရန္အမ်ိဴးမ်ိဴး.. အေႏွာက္အယွက္အမ်ိဴးမ်ိဴးကာကြယ္တားဆီး ၍ မ ရ ရွိ ေသး ေသာစည္းစိမ္ ဥစၥာ ရတနာမ်ားရရွိေစျခင္း စိတ္ဓာတ္တည္ၿငိမ္မႈ႕ရရွိေစျခင္း စေသာအက်ိဴးေက်းဇူးရရွိေစသည္။

ေ႐ႊေပၚကြၽန္းဆရာေတာ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *