“အိႏၵိယေရတပ္ႏွင့္ ႐ုရွားေရတပ္တို႔သည္ အေရွ႕အိႏၵိယသမုဒၵရာေရျပင္အတြင္း PASSEX ေရတပ္ေလ့က်င့္ခန္းအား ေလ့က်င့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း”

“အိႏၵိယေရတပ္ႏွင့္ ႐ုရွားေရတပ္တို႔သည္ အေရွ႕အိႏၵိယသမုဒၵရာေရျပင္အတြင္း PASSEX ေရတပ္ေလ့က်င့္ခန္းအား ေလ့က်င့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း”

အိႏၵိယေရတပ္ႏွင့္ ႐ုရွားေရတပ္တို႔သည္ အေရွ႕အိႏၵိယသမုဒၵရာေရျပင္အတြင္း PASSEX ေရတပ္ေလ့က်င့္ခန္းအား ၄-၁၂-၂၀၂၀ ရက္ေန႔မွ ၅-၁၂-၂၀၂၀ ရက္ေန႔ထိ ၂ ရက္ၾကာ ေလ့က်င့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ႐ုရွား ေရတပ္မွ စစ္ေရယာဥ္ ၃ စီးႏွင့္ အိႏၵိယေရတပ္မွ စစ္ေရယာဥ္ ၃ စီးတို႔ ပါဝင္ေလ့က်င့္ ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ေလ့က်င့္ခန္းစတင္က်င္းပခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔သည္ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ အိႏၵိယေရတပ္၏ ေရတပ္ေမြးေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

PASSEX ေလ့က်င့္ခန္း တြင္ ႐ုရွားေရတပ္မွ ပဲ့ထိန္းဒုံးပ်ံတင္ ခ႐ူဇာစစ္ေရယာဥ္ Varyag၊ အႀကီးစား ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရးစစ္ေရယာဥ္ Admiral Panteleyev ႏွင့္ အလတ္စား သမုဒၵရာ ဆီသယ္ေရယာဥ္ Pechenga တို႔ပါဝင္ေလ့က်င့္ခဲ့ၿပီး အိႏၵိယေရတပ္မွ ေဒသတြင္းတည္ေဆာက္ထားသည့္

ပဲ့ထိန္းဒုံးပ်ံတင္ဖရီဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ Shivalik ႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား တင္ေဆာင္ထားသည့္ ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္ဗက္ စစ္ေရယာဥ္ Kadmatt တို႔မွ ေလ့က်င့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဆိုပါ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ၂ ႏိုင္ငံေရတပ္ၾကား ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္မႈျမႇင့္တင္ျခင္း၊

အျပန္အလွန္ခ်စ္ခင္ရင္ႏွီးမႈအား တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား အေကာင္းဆုံး အေလ့အထမ်ား အတုယူႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ရည္႐ြယ္ေလ့က်င့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ေရျပင္ႏွင့္ ေရေအာက္ ရန္စစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊

လက္နက္ပစ္ခတ္စဥ္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေရတပ္ သားဆိုင္ရာေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ တက္/ဆင္း စစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ခန္း မ်ားအား ေလ့က်င့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ယခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယေရတပ္ သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံပါဝင္သည့္ေလ့က်င့္ခန္း ၁၃ ခုတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အိႏၵိယေရတပ္သည္ COVID-19 ေရာဂါေၾကာင့္ သေဘာတူညီမႈအားလုံး ရပ္ဆိုင္း ထားရသည့္ၾကားမွပင္ ႐ုရွားေရတပ္ႏွင့္အတူ ႏွစ္ႏိုင္ငံေရတပ္ေလ့က်င့္ခန္း Indra 2020 အား ေျမာက္အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း၌ ၄-၉-၂၀၂၀ ရက္မွ ၅-၉-၂၀၂၀ ရက္ေန႔ထိ ၂ ရက္ၾကာ ေလ့က်င့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀-၇-၂၀၂၀ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ ေရတပ္မွ ေလယာဥ္တင္တိုက္ခိုက္ေရးအုပ္ USS Nimitz ႏွင့္အတူ အက္ဒမန္ႏွင့္ နီကိုဘားကြၽန္းအနီး ေလ့က်င့္ခန္းအား ေလ့က်င့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ဂ်ပန္ေရတပ္ ႏွင့္လည္း ေျမာက္အာေရဘီယံပင္လယ္ျပင္၌ စက္တင္ဘာလအတြင္း ၃ ရက္ၾကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံေရတပ္ေလ့က်င့္ခန္း Passage Exercise အား ေလ့က်င့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

CRD_Mg Moe

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *