အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္း🇹🇭ေရတပ္၏ ၏စြမ္းရည္ျမင့္ Naresuan (နရဲစြမ္) အတန္းစား frigate မ်ားအေၾကာင္းတစ္ေစ့တစ္ေစာင္း။

အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္း🇹🇭ေရတပ္၏ ၏စြမ္းရည္ျမင့္ Naresuan (နရဲစြမ္) အတန္းစား frigate မ်ားအေၾကာင္းတစ္ေစ့တစ္ေစာင္း။

*အောက်တွင် ယူနီကုတ်ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

(1) ျဖစ္ေပၚလာပုံ
————

ထို နရဲစြမ္အတန္းစား frigate စစ္ေရယာဥ္ 2 စီးကို တ႐ုတ္🇨🇳သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ China State Shipbuilding Corporation မွ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ရွိသေဘၤာက်င္းတြင္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး Type 053 frigate ေတြကိုအ‌ေျခခံ၍ အဆင့္ျမင့္တည္ေဆာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ နရဲစြမ္အတန္းစား frigate ‌၏ ပထမဆုံးစစ္ေရယာဥ္ျဖစ္သည့္ HTMS Naresuan (FFG-421) ကို 1993 တြင္ေရခ်ခဲ့ၿပီး 15.12.1994 တြင္ ထိုင္း‌ေရတပ္သို႔စတင္တပ္ေတာ္ဝင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယစစ္ေရယာဥ္ျဖစ္သည့္ HTMS Taskin (FFG-422)ကိုမူ 1994 တြင္ ေရခ်ခဲ့ၿပီး 28.9.1995 တြင္ ထိုင္းေရတပ္သို႔တပ္ေတာ္ဝင္လာခဲ့ပါတယ္။

(2) အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္း
—————–

တပ္ေတာ္ဝင္စ၌ ထိုစစ္ေရယာဥ္ 2စီးစလုံးသည္ ျပႆနာမ်ားစြာႏွင့္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ 3.6.2011 တြင္ အဆင့္ျမင့္တင္မႈျပဳလုပ္မည္ဟုေၾကညာခဲ့ၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံ🇪🇺ထုတ္ ေရဒါစနစ္မ်ား ၊ကြပ္ကဲေရးစနစ္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ အဆင့္ျမင့္စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ 8.8.2012 တြင္မူ အေမရိကန္🇺🇸ထုတ္ RIM-162 Sea Sparrow missile မ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ ျပသခဲ့ၿပီး 14.1.2013 တြင္ RIM-162 Sea Sparrow Missile မ်ားကိုထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ Raytheon company ႏွင့္သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုေနာက္ ထိုနရဲစြမ္အတန္းစား စစ္ေရယာဥ္(2) စီးတြင္ VLS စနစ္ပါဝင္လာခဲ့ၿပီး ထို VLS စနစ္တြင္ RIM-162 Sea Sparrow Missile မ်ား တပ္ဆင္လာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

(3) အ႐ြယ္အစား ႏွင့္ ပုံသ‌ဏၭာန္
———————-

ထိုစစ္ေရယာဥ္မ်ားသည္

အလ်ား – 120.5 မီတာ

အနံ – 13.7 မီတာ ႏွင့္

ေရစူး – 6 မီတာရွိပါတယ္။

(4) အေလးခ်ိန္
———–

ထိုစစ္ေရယာဥ္ 2 စီးစလုံးသည္ အမ်ားဆုံး တန္ခ်ိန္ 2900 ေက်ာ္ရွိပါတယ္။

(5) အင္ဂ်င္ ႏွင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္စြမ္း
————————

ထိုစစ္ေရယာဥ္ 2 စီးစလုံးတြင္ General Electric 🇺🇸ထုတ္ LM2500 gas turbine (2)လုံး ႏွင့္ Germany🇩🇪 ထုတ္ MTU 20V 1163 TB83 diesel engine (2) လုံး တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ တစ္နာရီကိုအျမန္ဆုံး 59km ႏႈန္းျဖင့္ခုတ္ေမာင္းႏိုင္ၿပီး တစ္နာရီကို 33km ေက်ာ္ျဖင့္ေမာင္းႏွင္ပါက 7408km အထိစစ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

(6) လိုက္ပါရေသာအမႈထမ္း
——————–

ထိုစစ္ေရယာဥ္ တစ္စီးလွ်င္ အရာရွိ ႏွင့္ သေဘၤာအမႈထမ္းစုစုေပါင္း 150 ေယာက္လိုက္ပါရပါတယ္။
စစ္ေရယာဥ္ 2စီးဆိုေတာ့ အမႈထမ္းစုစုေပါင္း 300 ေယာက္ေပါ့ဗ်။

(7) တပ္ဆက္ထားေသာစနစ္မ်ား
———————–

ထိုစစ္ေရယာဥ္ 2စီးစလုံးတြင္

1. 470km အထိေထာက္လွမ္းႏိုင္ေသာ Sweden 🇸🇪ထုတ္ Saab Sea Giraffe AMD 3D radar (1)ခု

2. 270km အထိေထာက္လွမ္းႏိုင္ေသာ Netherland 🇳🇱ထုတ္ LW08 2D search radar (1)ခု

3. 118km အထိေထာက္လွမ္းႏိုင္ေသာ အေမရိကန္ 🇺🇸ထုတ္ AN/APS-64 radar

4. Sweden 🇸🇪ထုတ္ CEROS 200 fire control radar (2) ခု

5. Kelvin Hughes 🇬🇧 companyထုတ္ Sharpeye X band 1ခု ႏွင့္ S band radar 1ခု

6. Germany 🇩🇪ထုတ္ Atlas DSQS-24d sonar (1)စုံ အျပင္ အျခားေသာအဆင့္ျမင့္စနစ္မ်ားစြာတပ္ဆင္ထားပါတယ္။

တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ေရးစနစ္မ်ားအျဖစ္

1. Harris 🇺🇸ထုတ္ ESM ES-3601 စနစ္ (1)စုံ

2. တ႐ုတ္🇨🇳ထုတ္ Type 984-1 jammer (1)ခု

3. တ႐ုတ္🇨🇳ထုတ္ Type 981-3 deception jammer (1)ခုႏွင့္

4. Denmark 🇩🇰 company ျဖစ္သည့္ Terma ထုတ္ Decoy Launcher (6)စုံ စသည္တို႔တပ္ဆင္ထားပါတယ္။

(8) တပ္ဆင္ထားေသာလက္နက္စနစ္မ်ား
—————————–

1. အေမရိကန္🇺🇸ထုတ္ 127mm Mark 45 Mod 2 Navy gun တစ္လက္တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ၎ အေျမႇာက္ႀကီးဟာ -15° မွ +65° အထိအတင္အခ်လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ တစ္မိနစ္တြင္ က်ည္အေတာင့္ေရ
(16 မွ 20)ေတာင့္အထိပစ္ခတ္ႏိုင္ၿပီး ေျပာင္းထြက္ရွိန္က တစ္စကၠန႔္လွ်င္ 760m ရွိကာ အကြာအ‌ေဝး 24.1km ရွိပစ္မွတ္မ်ားကိုတိက်စြာပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။

2. အဂၤလန္🇬🇧ထုတ္ 30mm DS30MR စက္အေျမႇာက္ (2)ခု တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ၎စက္အေျမႇာက္ဟာ တစ္မိနစ္တြင္ 30mmက်ည္အေတာင့္ေရ (100 မွ 200)ေတာင့္ၾကားပစ္ခတ္ႏိုင္ၿပီး 5.1km အကြာရွိပစ္မွတ္မ်ားကိုပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။

3. Navy gun ႀကီး၏ အေနာက္တြင္ ဒုံးႁပြန္ (8)ေပါက္ပါရွိေသာ VLS စနစ္တစ္ခုတပ္ဆင္ထားၿပီး ၎ VLS စနစ္တြင္ 50km အထက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ အေမရိကန္🇺🇸 company ျဖစ္သည့္ Raytheonထုတ္ RIM-162 Sea Sparrow Missile (32) စင္းပါဝင္ပါတယ္။

4. ဒုံးႁပြန္ (2)ခုပါ MK-141 ဒုံးပစ္စင္ (2) ခုတပ္ဆင္ထားၿပီး ၎ႁပြန္မ်ားတြင္ အေမရိကန္🇺🇸ထုတ္ RGM-84 Harpoon Anti-Ship missile (4) စင္းတပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ၎ RGM-84 Harpoon missile ေတြဟာ တစ္နာရီတြင္အျမန္ဆုံး 864km ႏႈန္းျဖင့္ 280km ေက်ာ္ထိေရာက္ႏိုင္ၿပီး ရန္သူစစ္ေရယာဥ္ေတြကို‌ ေကာင္းေကာင္းဒုကၡေပးႏိုင္ပါတယ္။

5. ေရ‌ေပၚ၊ ေရေအာက္ တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ အေမရိကန္🇺🇸ထုတ္ ေတာ္ပီဒိုႁပြန္(3)ခုပါ MK-32 mod 5 ပစ္စင္ (2) ခုပါဝင္ပါတယ္။ ၎ ပစ္စင္တြင္ အေမရိကန္🇺🇸ထုတ္ MK-46 light weight torpedo မ်ားထည့္သြင္းပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၎ MK-46 light weight torpedo ဟာ ေရေအာက္ 370m အထိငုပ္သွ်ိဳးႏိုင္ၿပီး တစ္နာရီတြင္အျမန္ဆုံး 74km ႏႈန္းျဖင့္ 11km အကြာထိေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။

(9) တင္ေဆာင္ထားေသာယာဥ္မ်ား
————————

ထိုစစ္ေရယာဥ္မ်ားတြင္

1. RHIB (Rigid High speed Inflatable Boat) 2 စီး ႏွင့္

2. England 🇬🇧ထုတ္ Super Lynx 300 ဘက္စုံသုံး ေရတပ္ ရဟတ္ယာဥ္ (1)စီး တင္ေဆာင္ထားပါတယ္။ ထိုရဟတ္ယာဥ္ဆင္းသက္ရန္ ရဟတ္ယာဥ္ကြင္း (1)ကြင္း ႏွင့္ လုံၿခဳံစြာသိမ္းဆည္းထားရန္ ရဟတ္ယာဥ္သိုေလွာင္႐ုံ (1)႐ုံပါရွိပါတယ္။

(10) တန္ေၾကး
————

ထို နရဲစြမ္စစ္ေရယာဥ္ တစ္စီးကို အေမရိကန္ေဒၚလာ 638 million ေက်ာ္တန္ေၾကးရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒါကေတာ့ ထိုင္း🇹🇭ေရတပ္၏ နရဲစြမ္အတန္းစား စစ္ေရယာဥ္မ်ားအေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔လက္လွမ္းမွီသေ႐ႊ႕တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

မူရင္းေရးသားသူနွင့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြသူ – John THU and Zwal Pyae Sone Lin တို့ အားေလးစားစြာ ခရက္ဒက္ေပးပါသည္။

မူရင္းလင့္

(အကယ္၍ အမွားပါခဲ့ရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔၏အေတြ႕အႀကဳံႏုနယ္ျခင္းေၾကာင့္သာ………..😇😇)

ယူနီကုတ္

အိမ်နီးချင်း ထိုင်း🇹🇭ရေတပ်၏ ၏စွမ်းရည်မြင့် Naresuan (နရဲစွမ်) အတန်းစား frigate များအကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း။
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

(1) ဖြစ်ပေါ်လာပုံ
————

ထို နရဲစွမ်အတန်းစား frigate စစ်ရေယာဉ် 2 စီးကို တရုတ်🇨🇳သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် China State Shipbuilding Corporation မှ ရှန်ဟိုင်းမြို့ရှိသင်္ဘောကျင်းတွင် တည်ဆောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး Type 053 frigate တွေကိုအ‌ခြေခံ၍ အဆင့်မြင့်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နရဲစွမ်အတန်းစား frigate ‌၏ ပထမဆုံးစစ်ရေယာဉ်ဖြစ်သည့် HTMS Naresuan (FFG-421) ကို 1993 တွင်ရေချခဲ့ပြီး 15.12.1994 တွင် ထိုင်း‌ရေတပ်သို့စတင်တပ်တော်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။

ဒုတိယစစ်ရေယာဉ်ဖြစ်သည့် HTMS Taskin (FFG-422)ကိုမူ 1994 တွင် ရေချခဲ့ပြီး 28.9.1995 တွင် ထိုင်းရေတပ်သို့တပ်တော်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။

(2) အဆင့်မြင့်တင်ခြင်း
—————–

တပ်တော်ဝင်စ၌ ထိုစစ်ရေယာဉ် 2စီးစလုံးသည် ပြဿနာများစွာနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ သို့သော် 3.6.2011 တွင် အဆင့်မြင့်တင်မှုပြုလုပ်မည်ဟုကြေညာခဲ့ပြီး အနောက်နိုင်ငံ🇪🇺ထုတ် ရေဒါစနစ်များ ၊ကွပ်ကဲရေးစနစ်များ နှင့် အခြားသော အဆင့်မြင့်စနစ်များတပ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ 8.8.2012 တွင်မူ အမေရိကန်🇺🇸ထုတ် RIM-162 Sea Sparrow missile များအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု ပြသခဲ့ပြီး 14.1.2013 တွင် RIM-162 Sea Sparrow Missile များကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် Raytheon company နှင့်သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုနောက် ထိုနရဲစွမ်အတန်းစား စစ်ရေယာဉ်(2) စီးတွင် VLS စနစ်ပါဝင်လာခဲ့ပြီး ထို VLS စနစ်တွင် RIM-162 Sea Sparrow Missile များ တပ်ဆင်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။

(3) အရွယ်အစား နှင့် ပုံသ‌ဏ္ဌာန်
———————-

ထိုစစ်ရေယာဉ်များသည်

အလျား – 120.5 မီတာ

အနံ – 13.7 မီတာ နှင့်

ရေစူး – 6 မီတာရှိပါတယ်။

(4) အလေးချိန်
———–

ထိုစစ်ရေယာဉ် 2 စီးစလုံးသည် အများဆုံး တန်ချိန် 2900 ကျော်ရှိပါတယ်။

(5) အင်ဂျင် နှင့် မောင်းနှင်နိုင်စွမ်း
————————

ထိုစစ်ရေယာဉ် 2 စီးစလုံးတွင် General Electric 🇺🇸ထုတ် LM2500 gas turbine (2)လုံး နှင့် Germany🇩🇪 ထုတ် MTU 20V 1163 TB83 diesel engine (2) လုံး တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ တစ်နာရီကိုအမြန်ဆုံး 59km နှုန်းဖြင့်ခုတ်မောင်းနိုင်ပြီး တစ်နာရီကို 33km ကျော်ဖြင့်မောင်းနှင်ပါက 7408km အထိစစ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။

(6) လိုက်ပါရသောအမှုထမ်း
——————–

ထိုစစ်ရေယာဉ် တစ်စီးလျှင် အရာရှိ နှင့် သင်္ဘောအမှုထမ်းစုစုပေါင်း 150 ယောက်လိုက်ပါရပါတယ်။
စစ်ရေယာဉ် 2စီးဆိုတော့ အမှုထမ်းစုစုပေါင်း 300 ယောက်ပေါ့ဗျ။

(7) တပ်ဆက်ထားသောစနစ်များ
———————–

ထိုစစ်ရေယာဉ် 2စီးစလုံးတွင်

1. 470km အထိထောက်လှမ်းနိုင်သော Sweden 🇸🇪ထုတ် Saab Sea Giraffe AMD 3D radar (1)ခု

2. 270km အထိထောက်လှမ်းနိုင်သော Netherland 🇳🇱ထုတ် LW08 2D search radar (1)ခု

3. 118km အထိထောက်လှမ်းနိုင်သော အမေရိကန် 🇺🇸ထုတ် AN/APS-64 radar

4. Sweden 🇸🇪ထုတ် CEROS 200 fire control radar (2) ခု

5. Kelvin Hughes 🇬🇧 companyထုတ် Sharpeye X band 1ခု နှင့် S band radar 1ခု

6. Germany 🇩🇪ထုတ် Atlas DSQS-24d sonar (1)စုံ အပြင် အခြားသောအဆင့်မြင့်စနစ်များစွာတပ်ဆင်ထားပါတယ်။

တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ရေးစနစ်များအဖြစ်

1. Harris 🇺🇸ထုတ် ESM ES-3601 စနစ် (1)စုံ

2. တရုတ်🇨🇳ထုတ် Type 984-1 jammer (1)ခု

3. တရုတ်🇨🇳ထုတ် Type 981-3 deception jammer (1)ခုနှင့်

4. Denmark 🇩🇰 company ဖြစ်သည့် Terma ထုတ် Decoy Launcher (6)စုံ စသည်တို့တပ်ဆင်ထားပါတယ်။

(8) တပ်ဆင်ထားသောလက်နက်စနစ်များ
—————————–

1. အမေရိကန်🇺🇸ထုတ် 127mm Mark 45 Mod 2 Navy gun တစ်လက်တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ၎င်း အမြှောက်ကြီးဟာ -15° မှ +65° အထိအတင်အချလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်မိနစ်တွင် ကျည်အတောင့်ရေ
(16 မှ 20)တောင့်အထိပစ်ခတ်နိုင်ပြီး ပြောင်းထွက်ရှိန်က တစ်စက္ကန့်လျှင် 760m ရှိကာ အကွာအ‌ဝေး 24.1km ရှိပစ်မှတ်များကိုတိကျစွာပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။

2. အင်္ဂလန်🇬🇧ထုတ် 30mm DS30MR စက်အမြှောက် (2)ခု တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ၎င်းစက်အမြှောက်ဟာ တစ်မိနစ်တွင် 30mmကျည်အတောင့်ရေ (100 မှ 200)တောင့်ကြားပစ်ခတ်နိုင်ပြီး 5.1km အကွာရှိပစ်မှတ်များကိုပစ်ခတ်ချေမှုန်းနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။

3. Navy gun ကြီး၏ အနောက်တွင် ဒုံးပြွန် (8)ပေါက်ပါရှိသော VLS စနစ်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားပြီး ၎င်း VLS စနစ်တွင် 50km အထက်ရောက်နိုင်သော အမေရိကန်🇺🇸 company ဖြစ်သည့် Raytheonထုတ် RIM-162 Sea Sparrow Missile (32) စင်းပါဝင်ပါတယ်။

4. ဒုံးပြွန် (2)ခုပါ MK-141 ဒုံးပစ်စင် (2) ခုတပ်ဆင်ထားပြီး ၎င်းပြွန်များတွင် အမေရိကန်🇺🇸ထုတ် RGM-84 Harpoon Anti-Ship missile (4) စင်းတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ၎င်း RGM-84 Harpoon missile တွေဟာ တစ်နာရီတွင်အမြန်ဆုံး 864km နှုန်းဖြင့် 280km ကျော်ထိရောက်နိုင်ပြီး ရန်သူစစ်ရေယာဉ်တွေကို‌ ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။

5. ရေ‌ပေါ်၊ ရေအောက် တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် အမေရိကန်🇺🇸ထုတ် တော်ပီဒိုပြွန်(3)ခုပါ MK-32 mod 5 ပစ်စင် (2) ခုပါဝင်ပါတယ်။ ၎င်း ပစ်စင်တွင် အမေရိကန်🇺🇸ထုတ် MK-46 light weight torpedo များထည့်သွင်းပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်း MK-46 light weight torpedo ဟာ ရေအောက် 370m အထိငုပ်သျှိုးနိုင်ပြီး တစ်နာရီတွင်အမြန်ဆုံး 74km နှုန်းဖြင့် 11km အကွာထိရောက်နိုင်ပါတယ်။

(9) တင်ဆောင်ထားသောယာဉ်များ
————————

ထိုစစ်ရေယာဉ်များတွင်

1. RHIB (Rigid High speed Inflatable Boat) 2 စီး နှင့်

2. England 🇬🇧ထုတ် Super Lynx 300 ဘက်စုံသုံး ရေတပ် ရဟတ်ယာဉ် (1)စီး တင်ဆောင်ထားပါတယ်။ ထိုရဟတ်ယာဉ်ဆင်းသက်ရန် ရဟတ်ယာဉ်ကွင်း (1)ကွင်း နှင့် လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားရန် ရဟတ်ယာဉ်သိုလှောင်ရုံ (1)ရုံပါရှိပါတယ်။

(10) တန်ကြေး
————

ထို နရဲစွမ်စစ်ရေယာဉ် တစ်စီးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ 638 million ကျော်တန်ကြေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။

ဒါကတော့ ထိုင်း🇹🇭ရေတပ်၏ နရဲစွမ်အတန်းစား စစ်ရေယာဉ်များအကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့လက်လှမ်းမှီသရွှေ့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။

မူရင်းရေးသားသူနှင့် အချက်အလက်ရှာဖွေသူ – John THU and Zwal Pyae Sone Lin တို့ အားလေးစားစွာ ခရက်ဒက်ပေးပါသည်။

(အကယ်၍ အမှားပါခဲ့ရင်လည်း ကျွန်တော်တို့၏အတွေ့အကြုံနုနယ်ခြင်းကြောင့်သာ………..😇😇)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *