နိဗၺာန္သို႔ အေရာက္လွမ္းႏိုင္ၿပီး ေနာင္တြင္ ပြင့္ေတာ္မူမည့္ အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္အား ဖူးေတြ႕လိုလွ်င္ ဒီကုသိုလ္ (၁၀)မ်ိဳးကို မျဖစ္မေနလုပ္ပါ

နိဗၺာန္သို႔ အေရာက္လွမ္းႏိုင္ၿပီး ေနာင္တြင္ ပြင့္ေတာ္မူမည့္ အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္အား ဖူးေတြ႕လိုလွ်င္ ဒီကုသိုလ္ (၁၀)မ်ိဳးကို မျဖစ္မေနလုပ္ပါ

၁။ မိမိကိုယ္တိုင္ သာသနာ့ဝန္ထမ္း ရွင္ရဟန္း ျပဳလုပ္ပါ။

၂။ ကိုယ္၏ရင္ေသြးျဖစ္ေစ သူတပါးတို႔၏ ရင္ေသြးျဖစ္ေစ ရွစ္ျဖာပရိကၡရာစုံလင္စြာျဖင့္ သာသနာ့ေဘာင္ သို႔ သြပ္သြင္းခ်ီးေျမႇာက္ပါ။

၅။ ေစတီဇရပ္မ်ား တည္ေဆာက္လႉဒါန္းပါ။

၆။ မိဘႏွစ္ပါးကိုေကာင္းမြန္ ႐ိုေသစြာလုပ္ေကြၽးပါ။

၃။ သရဏဂုံသုံးပါးႏွင့္ ငါးပါးသီလကို လုံၿခဳံေအာင္ေစာင့္ထိန္းပါ။

၄။ ေဗာဓိေညာင္ပင္စိုက္ပ်ိဳးလႉဒါန္းၿပီး ေညာင္ေရသြန္းေလာင္းပါ။

၇။ ေရတြင္းေရကန္ ေက်ာင္းအရန္မ်ား လႉဒါန္းပါ။

၈။ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ဆြမ္း သကၤန္း ေက်ာင္း ေဆးစသည့္ ပစၥည္းေလးျဖာျဖင့္လႉဒါန္းပါ။

၉။ တရားဘာဝနာမ်ား ပြားမ်ားအားထုတ္ပါ။

၁၀။ ဂါထာအပုဒ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ျဖင့္တန္ဆာဆင္ထားသည့္ ေဝႆံသရာဇတ္ေတာ္ႀကီးကို အေခါက္ေပါင္းတစ္ေထာင္ ႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ၿပီးဆီမီးတစ္ေထာင္ ပန္းတစ္ေထာင္ ဆြမ္းအုပ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ ေရခ်မ္းေပါင္း တစ္ေထာင္ကပ္လႉပူေဇာ္ပါ။

အထက္ပါကုသိုလ္မ်ားကို ျပဳလုပ္သူသည္ အရိေမတၱေယ်ဘုရွင္ကိုဦးစြာဖူးေတြ႕ရၿပီး နိဗၺာန္သို႔ အေရာက္လွမ္းႏိုင္မည့္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *