တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမင္ေတြ႕လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမင္ေတြ႕လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(PLA)၏ တပ္မေတာ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားတိုးတက္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားတြင္ တိုး တက္မႈမ်ားကို လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ျမင္ေတြ႕ရဖြယ္ရွိေနပါသည္။

မတည္ ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း၌ ကူးစက္ေရာဂါ COVID-19 မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသူ/ ႏိုင္ငံ သားမ်ားကို ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုလည္း မၾကာေသးမီ အခ်ိန္က တီထြင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္-အိႏၵိယနယ္စပ္၊ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ ေရလက္ၾကားတို႔ကဲ့သို႔ေသာ တင္းမာမႈမ်ားရွိေနသည့္ ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္လ်က္ရွိပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တတိယေျမာက္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ၊ လွ်ပ္စစ္တြန္းအား ေပးစနစ္ ျဖင့္ အသစ္ထပ္မံတည္ေဆာက္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာသစ္၊ေလယာဥ္ တင္သေဘၤာသုံး ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား စသည္ျဖင့္ ထို႔ထက္ပိုေသာ ေခတ္မီ စစ္လက္နက္ပစၥည္းအသစ္မ်ားအား ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ပြဲထုတ္လာႏိုင္ေၾကာင္း စစ္ေရး ေလ့လာအကဲခတ္သူမ်ားက ခန႔္မွန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၂၀၂၇ ခုႏွစ္အမီ စစ္တပ္အတြက္ ရာစုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ကိုခ်မွတ္ကာ စစ္ပညာႏွင့္ စစ္နည္းဗ်ဴဟာသီအိုရီမ်ား၊ဖြဲ႕စည္းပုံ၊တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊စစ္လက္နက္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အား လုံး အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ တိုက္တြန္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔အဆင့္မီစစ္လက္နက္ပစၥည္းသစ္မ်ားကို လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆက္လက္တီထြင္ ထုတ္လုပ္သြားလိမ့္မည္ဆိုသည္ကို သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိပါေခ်။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ၂ စီးထက္ ပိုမို အ႐ြယ္အစားႀကီးမားမည္ဟု အေတာ္မ်ားမ်ားက ခန႔္မွန္းထားၾကေသာ အဆင့္ျမင့္လွ်ပ္စစ္ သံလိုက္ေလယာဥ္ လႊတ္တင္သည့္စနစ္ (electromagnetic catapult system) အသုံးျပဳ လာႏိုင္မည့္

တည္ေဆာက္ေနဆဲ တတိယေျမာက္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအား ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွ အာ႐ုံစိုက္ေနၾကပါသည္။ေပက်င္းအေျခစိုက္ ေရတပ္ ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ Li Jie က ဂလိုဘယ္တိုင္းမ္စ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းတစ္ခုတြင္ အဆိုပါတတိယေျမာက္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအား ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ တပ္ ေတာ္ဝင္အသုံးျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Type 054A ဖရီးဂိတ္ထက္ပိုမိုအဆင့္ျမင့္သည့္ လွ်ပ္စစ္တြန္းအားေပးစနစ္ တပ္ဆင္ အသုံးျပဳထားေသာ Type 054B ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္သစ္ႀကီးကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ျမင္ ရေတာ့မည္ဟု အမည္မေဖာ္ျပလိုေသာ အတြင္းသတင္းမ်ားကို ကိုးကား၍ Diplomat မဂၢဇင္းက အစီအရင္ခံတင္ျပထားပါသည္။

အဆိုပါသတင္းတြင္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အၾကား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ Type 054A ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာမ်ား၊ Type 052D ဖ်က္ သေဘၤာမ်ား၊ Type 055 ဖ်က္သဘၤေဘာအႀကီးစားမ်ား၊ Type 071 ကမ္းတက္ သေဘၤာ မ်ားႏွင့္ Type 075 ကမ္းတက္တိုက္ခိုက္ေရးစစ္သေဘၤာမ်ားကို ဆက္တိုက္ထုတ္လုပ္ တပ္ေတာ္ဝင္အသုံးျပဳသြားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေရးသားထားပါသည္။ Type 075 ကမ္းတက္ တိုက္ခိုက္ေရးစစ္သေဘၤာမ်ားကေတာ့ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းအခ်ိန္မ်ားမွာပင္ တပ္ေတာ္ ဝင္အသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔ ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ထားၾကပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ မ်ိဳးဆက္သစ္တိုက္ေလယာဥ္ကိုလည္း ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္စမ္းသပ္ပ်ံသန္းဖို႔ အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေလ ေၾကာင္းအဖြဲ႕အစည္း Aeronautical Establishment ၏ WeChat လူမႈကြန္ယက္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက အမ်ားျပည္သူသို႔အသိေပး ထုတ္ျပန္ထားပါေသးသည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ တိုက္ေလယာဥ္၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမပါ ရွိေသာ္လည္း ရရွိထားေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာသစ္ တြင္ တင္ေဆာင္အသုံးျပဳသြားရန္ FC-31 ယခင္ဗားရွင္းအေဟာင္းမွ အဆင့္ျမင့္တင္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္စစ္ဘက္ ေလေၾကာင္းကြၽမ္းက်င္သူ Fu Qianshao က ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းဌာန ဂလိုဘယ္တိုင္းမ္စ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ေလယာဥ္ပိုင္းမွာက်န္ေနေသးတာကေတာ့ ျပည္တြင္းထုတ္ အင္ဂ်င္ မ်ားႏွင့္ စီးရီးလိုက္အမ်ားအျပားစတင္ထုတ္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ J-20 ကိုယ္ေပ်ာက္ တိုက္ေလယာဥ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

J-20 ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္သည္လည္း ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းထုတ္အင္ဂ်င္သစ္မ်ားႏွင့္အတူ တရားဝင္ထုတ္ႂကြားႏိုင္ေတာ့မည္ဟု စစ္ေရးေလ့လာအကဲခတ္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ကိုယ္ေပ်ာက္ဗုံးႀကဲေလယာဥ္သစ္ H-20 မည္သည့္အဆင့္ ေရာက္ရွိ ေနၿပီဆိုသည္ကို စစ္ဘက္ဝါသနာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အသည္းအသန္ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တခဲ့ရ ေသာ သတင္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ေပ။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ကုန္ခါနီးအခ်ိန္တြင္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ မ်က္ဝါးထင္ထင္ျမင္ ေတြ႕လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မီအဆင့္ျမင့္စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္မႈေတြထြက္ေပၚလာခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ထဲတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ PLA အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသူ/သားမ်ားအား ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ အဓိကအေရးပါဆုံး အခန္း က႑မွ ပါဝင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ရန္လိုမႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ျခင္း၊ အိႏၵိယနယ္စပ္ႏွင့္ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ႏွင့္နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ပါသည္။

ဂလိုဘယ္တိုင္းမ္စ္သတင္းဌာနကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ Y-20 သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ႀကီးကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၏ ဒိပ္ဒိပ္ႀကဲ စူပါစတားအျဖစ္ မဲအေရအတြက္အမ်ားဆုံးေပးခဲ့ၾကပါသည္။ျပည္တြင္းထုတ္ျဖစ္ေသာ အဆိုပါ Y-20 သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ႀကီးသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း လမ်ားတြင္

ဝူဟန္ၿမိဳ႕သို႔ ေဆးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္း မ်ားပို႔ေဆာင္ရာတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ားကို ေခါက္ေရမ်ားစြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့႐ုံမွ်မက ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ေဆးဝါးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပး ႏိုင္ခဲ့မႈမ်ားကို ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ေအာင္ျမင္စြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ေလယာဥ္ ႀကီးလည္းျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယေနရာမွာရပ္တည္ခဲ့ေသာ လက္နက္ကေတာ့ သေဘၤာဖ်က္ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္ မ်ားျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ မၾကာမၾကာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ား ခုတ္ေမာင္းဝင္ ေရာက္လာမႈမ်ားၾကားတြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္အတြင္း စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ႏိုင္ခဲ့ သည့္ လက္နက္လည္းျဖစ္ပါသည္။

ဇူလိုင္လအတြင္း၌ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ေလယာဥ္ တင္တိုက္ခိုက္ေရးအုပ္ ၂ ခုအားေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ တစ္လအၾကာ၌ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ေရတပ္ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး DF-26 ႏွင့္ DF-21D သေဘၤာဖ်က္ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္မ်ားစြာ စမ္းသပ္ပစ္ လႊတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။အဆိုပါအခ်က္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ရန္စက်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကို ဟန႔္တားေစႏိုင္ခဲ့သည့္အခ်က္လည္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

မဲအေရအတြက္ ၃၄၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ တတိယေနရာရပ္တည္ခဲ့ေသာ လက္နက္မွာ တ႐ုတ္ေရတပ္၏ ပထမဦးဆုံးကမ္းတက္တိုက္ခိုက္ေရး စစ္ေရယာဥ္ Type 075 ျဖစ္သည္။၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္းတြင္ ပထမဦးဆုံးစမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ားျပဳ လုပ္ၿပီးစီး ခဲ့ၿပီး ၎၏ေနာက္တြင္ မဲအေရအတြက္ ၃၀၀၀ ႏွင့္ ကပ္လ်က္ကေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာသစ္ Shandong ျဖစ္ပါသည္။

Shandong ေလယာဥ္ တင္သေဘၤာကို ဖ်က္သေဘၤာမ်ားၿခံရံလ်က္ ၿပီးခဲ့သည့္ဒီဇင္ဘာအတြင္းကပင္ ထိုင္ဝမ္ေရ လက္ၾကားသို႔ ပုံမွန္ေမာင္းႏွင္စမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ Y-8 ဘက္စုံသုံးေလယာဥ္မွာ ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကားတြင္ ပုံမွန္ကင္းလွည့္တာဝန္မ်ားကို ေျပာင္ေျမာက္စြာထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မဲအေရအတြက္ ၁၅၀၀ ခန႔္ေပးထားၾကသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္က ကုန္းျမင့္ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားသို႔ တိုက္ပြဲဝင္အသင့္ ရည္မွန္း ခ်က္တာဝန္မ်ားကို မၾကာခဏထမ္းေဆာင္ခဲ့ရေသာ Type 15 အေပါ့စားတင့္ကားမွာ မဲအေရအတြက္ ၂၈၀၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၏ အဆင့္ျမင့္တင္ေရးစီမံခ်က္/လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္း သိသိသာသာတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈအခ်ိဳ႕ ရရွိခဲ့ပါသည္။

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔အဆင့္မီ အေရးပါေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထား ၿပီလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေပက်င္းအေျခစိုက္ စစ္ေရးေလ့လာအကဲခတ္ကြၽမ္းက်င္သူ Wei Dongxu က ဂလိုဘယ္တိုင္းမ္စ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေဆာင္းပါးရွင္ Liu Xuanzun ေရးသားထားေသာ From 3rd aircraft carrier to fighter jets: weapons to expect in 2021 အား ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

CRD_သက္ထူးခန္႔ပိုင္ ( ေရနံေခ်ာင္း )

မွတ္ခ်က္ ခရက္ဒစ္ေပး၍ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ရွိပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
THKP

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *