တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ န်ဴကလိယလက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းပုံမ်ားႏွင့္ ၿဂိဳလ္တုမ်ား လႊတ္ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရပုံမ်ား

တ႐ုတ္ျပည္၏ န်ဴကလိယ လက္နက္စီမံကိန္း

ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ န်ဴကလိယလက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းပုံမ်ားႏွင့္ ၿဂိဳလ္တုမ်ား လႊတ္ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရပုံမ်ားကို တင္ျပေပးပါမည္။ သာမန္ စာေရးသားသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သိပၸံပညာရပ္ ဆိုင္ ရာ စာလုံးမ်ားကို ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္ အမွားအယြင္းမ်ားရွိပါက သည္းခံ ဖတ္ရႈေပးၾကပါ။

န်ဴကလိယလက္နက္ပိုင္ဆိုင္ေရးကို စတင္ျခင္း

တ႐ုတ္ျပည္၏ န်ဴကလိယလက္နက္ပိုင္ဆိုင္ေရး အိပ္မက္မွာ ကိုးရီးယား ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမွ စတင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္။ ကိုးရီးယားစစ္ပြဲအတြင္း အေမရိကန္ တို႔က ေတာင္ပိုင္းဘက္မွ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ေပးခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္က ေျမာက္ပိုင္းဘက္မွ စစ္ကူေပးခဲ့သည္။ စစ္ပြဲမွာ ျပင္းထန္လွ သည့္အတြက္ အေမရိကန္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မက္အာသာက တ႐ုတ္ျပည္ကို န်ဴကလိယျဖင့္ ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္ရန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္က ကမာၻတစ္ဝွမ္း၌ န်ဴကလိယလက္နက္စစ္ပြဲမွသည္ တတိယကမာၻစစ္သို႔ ဦးတည္မသြားေစရန္ ထိန္းသိမ္းေနၾကခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေျပာၾကားခ်က္မွာ တ႐ုတ္ျပည္ ေခါင္းေဆာင္ ေမာ္စီတုန္းကို န်ဴကလိယလက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ေရးၿပိဳင္ပြဲဝင္ေစရန္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ၂ ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးမွာ အဆိုး႐ြားဆုံးအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔သည္ ထိုင္ဝမ္အေရးအခင္း၊ ကိုးရီးယားျပည္တြင္း စစ္ပြဲ၊ ဗီယက္နမ္ျပည္တြင္းစစ္ပြဲ စသည့္ အေရးကိစၥ မ်ားတြင္ ထိေတြ႕မႈမ်ား လာခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္ကို န်ဴကလိယလက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ေရးကို အေကာင္အထည္ေပၚလာေစခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ကမာၻအရပ္ရပ္သို႔ ပညာေတာ္သင္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ တ႐ုတ္မ်ိဳးခ်စ္ သိပၸံပညာရွင္ မ်ားသည္ တိုင္းျပည္အသစ္ကို အလုပ္အေကြၽးျပဳရန္အတြက္ ေရာက္ရာ အရပ္မွ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ျပန္လာခဲ့ၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႕မ်ားထဲတြင္ ခ်မ္႐ႊယ္စန္း၊ တိန႔္က်ားရွန္းႏွင့္ ခ်မ္စန္းခ်န္တို႔လို ကမာၻကပင္ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ နာမည္ေက်ာ္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးသိပၸံပညာရွင္ႀကီးမ်ားလည္း အမိေျမသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။

၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ေပက်င္း-ေမာ္စကို လွ်ိဳ႕ဝွက္သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကို စတင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကၿပီး ဆိုဗီယက္ (႐ုရွား) တို႔က တ႐ုတ္ျပည္ကို ယူေရနီယံ သတၱဳမ်ား ေထာင္ပံ့ေပးမည္ဟု သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္-ဆီုဗီယက္ စစ္ေရးစာခ်ဳပ္တစ္ခုကို ထပ္မံခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး သေဘာ တူညီခ်က္ မ်ားအရ ဆိုဗီယက္တို႔က တ႐ုတ္တို႔ထံ နည္းပညာမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အတြက္ပါ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ထိုႏွစ္၌ပင္ တ႐ုတ္တို႔သည္ န်ဴကလိယ စြမ္းအင္ထုတ္ရန္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ န်ဴကလိယစြမ္းအင္ကို သုေတသန ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ န်ဴကလိယလက္နက္အဆင့္အထိ သုေတသန ျပဳလုပ္ရန္ ဆိုဗီယက္တို႔၏ အကူအညီမ်ားကို ရယူခဲ့ၾကသည္။

၁၉၆၀ ခုႏွစ္ဝန္း က်င္အထိ ဆိုဗီယက္တို႔ဘက္မွ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ န်ဴကလိယလက္နက္ တီထြင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္း ကိရိယာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေနာက္ကြယ္မွ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဆိုဗီယက္ (႐ုရွား) တို႔၏ အေသးစိတ္အကူအညီမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္၏ န်ဴကလိယစီမံကိန္းကို စတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္စီတုန္းက တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲ၌ Atomic Bombs (အက္တမ္ဗုံးမ်ား) ကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ေတာ့မည့္အေၾကာင္းကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုန်ဴကလိယစီမံကိန္းကို အသက္သြင္းရန္အတြက္ ေမာ္စီတုန္းက ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံအစည္းအေဝး၌ စီမံကိန္း စတင္ရန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ေမာ္စီတုန္းက သူ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအစည္းအေဝးပြဲတြင္ “အခု ငါတို႔ဟာ အတိတ္တစ္ခ်ိန္တုန္း ကထက္ကို ပိုၿပီး အင္အားေတာင့္တင္းလာခဲ့ၿပီ။ အနာဂတ္မွာလည္း အခုလက္ရွိထက္ကို ပိုၿပီး အင္အားေတာင့္တင္းလာေစရမယ္။

ငါတို႔ဟာ ေလယာဥ္ေတြ၊ အေျမာက္ေတြကို ပိုမို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရး အတြက္ သာမ က န်ဴကလိယလက္နက္ပိုင္ဆိုင္ေရးကိုပါ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ကမာၻမွာ ငါတို႔ကို အႏိုင္လာက်င့္တာမ်ိဳးကို မခံခ်င္ရင္ ငါတို႔ဆီမွာ ဒီလက္နက္က ရွိကို ရွိေနမွျဖစ္မယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေမာ္စီတုန္းက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးသည္ႏွင့္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ၁၂ ႏွစ္ စီမံကိန္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၂ ႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ျပည္သည္ န်ဴကလိယ လက္နက္ မ်ားႏွင့္ ပဲ့ထိန္းဒုံးပ်ံမ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုပါ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုအေတာအတြင္း ဆိုဗီယက္တို႔က တ႐ုတ္ျပည္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ပဲ့ထိန္းဒုံးမ်ားကို အငွားခ်ထားေပးခဲ့သည္။

ေမာ္စီတုန္း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ၁၉၅၆ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က်ိဳးအန္းလိုင္ (ခ်ဴအင္လိုင္း)၊ ခ်န္ရိ၊ လီဖုခြၽမ္၊ နဲ႔႐ုန္က်န္းတို႔က တ႐ုတ္ျပည္ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။

ေမာ္စီတုန္းကိုယ္တိုင္ကလည္း စီမံကိန္းအတြက္ အားတက္သေရာရွိလွၿပီး န်ဴကလိယလက္နက္ပိုင္ဆိုင္ေရးကို “ႏိုင္ငံ့ဆႏၵ” တစ္ခုအေနျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ဟု ဆိုသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ န်ဴကလိယစြမ္းအင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမင့္ကာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလလယ္တြင္ တ႐ုတ္-ဆိုဗီယက္ ၂ ႏိုင္ငံတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အသစ္ ၁ ခုကို ထပ္မံခ်ဳပ္ ဆိုခဲ့ၾကျပန္သည္။ ဆိုဗီယက္တို႔က န်ဴကလိယ သုေတသနလုပ္ငန္း မ်ား အတြက္ သာမက ဒုံးက်ည္နည္းပညာမ်ားကိုပါ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ဆိုဗီယက္တို႔ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ဆိုဗီယက္တို႔က ေျမျပင္မွ ေျမျပင္ပစ္ဒုံးက်ည္၊ ေျမျပင္မွ ေဝဟင္ပစ္ဒုံးက်ည္ နည္းပညာမ်ားအျပင္ အက္တမ္ဗုံး (Sample Atomic Bomb) ၏ နမူနာဗုံးႏွင့္ န်ဴကလိယလက္နက္ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာမ်ားကိုပါ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ ေလ သည္။ ထို႔အျပင္ ဆိုဗီယက္တို႔သည္ န်ဴကလိယလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လိုအပ္ သည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ န်ဴကလိယဓာတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ ငန္း မ်ား၊ ယူေရနီယံသန႔္စင္ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လိုအပ္ သည္ မ်ား ကို ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ တ႐ုတ္ကို န်ဴကလိယလက္နက္ပိုင္ဆိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ ရျခင္းေၾကာင့္ ဆိုဗီယက္တို႔၏ န်ဴကလိယဗုံးစမ္းသပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ၿပိဳင္ဘက္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္တို႔ထက္ ၂ ႏွစ္/ ၃ ႏွစ္ခန႔္ ေနာက္က်ခဲ့ရေလသည္။

၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္စီတုန္း၏ လက္ယာဆန႔္က်င္ေရး လႈံ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ မဟာခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ အငတ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင္​့ ေသေက်ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ေမာ္စီတုန္းက ထိုအခ်က္ကို ဖုံးကြယ္သည့္အေနျဖင့္ န်ဴကလိယဗုံး၊ ဒုံးပ်ံႏွင့္ ၿဂိဳလ္တု နည္းပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည့္အေျခအေနမ်ားကို ေၾကညာခဲ့သည္။

ထိုေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ “ဗုံး ၂ လုံး၊ ၿဂိဳဟ္တု ၁ လုံး” စီမံကိန္းကို အက်ယ္ တဝင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေၾကညာခ်က္ကို မေက်နပ္ပဲ ဆန႔္က်င္ ေသာ သေဘာထားမ်ားကိုသာ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အငတ္ခံၿပီး စားစရာမရွိရင္ ယူေရနီယံဝါးစားၾကမည့္ သေဘာထားအတိုင္း စီမံကိန္းကို အငတ္ငတ္ အျပတ္ျပတ္ ဒဏ္ေတြၾကားထဲကမွ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထိုႏွစ္ထဲမွာပင္ ဆိုဗီယက္တို႔၏ နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ တ႐ုတ္တို႔အေနျဖင့္ ပထမဆုံး န်ဴကလိယဓာတ္ေပါင္းဖိုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဗုံး ၂ လုံး၊ ၿဂိဳလ္တု ၁ လုံးပိုင္ဆိုင္ေရး စီမံကိန္း ဗုံး ၂ လုံး၊ ၿဂိဳလ္တု ၁ လုံး ပိုင္ဆိုင္ေရး စီမံကိန္း (两弹一星) ဆိုသည္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း န်ဴကလိယဗုံး၊ ကမာၻ႔တိုက္ခ်င္းျဖတ္ေက်ာ္ဒုံးက်ည္ (ICBM)၊ အာကာသဆိုင္ရာနည္းပညာႏွင့္ ၿဂိဳလ္တုမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရး ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ အိမ္မက္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေမာ္စီတုန္း၏ အိမ္မက္မွာ လြန္စြာႀကီးမားလွသည္။

ထိုေခတ္က ဆင္းရဲမြဲေတေနေသာ တ႐ုတ္ျပည္အတြက္ေတာ့ ဝန္အားပိကာ အဆမတန္ေအာင္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကရသည္။ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ တ႐ုတ္တို႔သည္ ဆိုဗီယက္တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ န်ဴကလိယဗုံးစီမံကိန္း Project 596 (Code Name – ခ်ိဳးေရွာင္က်ဲ 邱小姐) Code Word (Chic-1) ကို စတင္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းကာ န်ဴကလိယ သုေတသနဆိုင္ရာမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သလို အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း အျပန္အလွန္ မွ်ေဝေပးခဲ့သည္။

န်ဴကလိယ စမ္းသပ္ေရးအတြက္ ရွင္းက်န႔္ျပည္နယ္ (ဝီဂါကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ) ေလာပုေပၚ 羅布泊 ေရကန္အနီးတြင္ ေနရာသတ္မွတ္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ မာလန္တြင္ ႒ာနခ်ဳပ္ကို ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး န်ဴကလိယစမ္းသပ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး စမ္းသပ္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားကို လုပ္သားေပါင္း ၁ ေသာင္းေက်ာ္ကို ေခၚယူခဲ့သည္။ လုပ္သား မလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကိုပါ ေခၚယူခိုင္းေစ ခဲ့ရသည္။

ထိုေဒသမွာ ၾကမ္းတမ္းေသာ ေျမခံရွိသည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ပင္ပန္းဆင္းရဲႀကီးစြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုစမ္းသပ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားကို အခ်ိန္ ၄ ႏွစ္ၾကာမွ တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေလာ္ပုေပၚန်ဴကလိယစမ္းသပ္ေရး ဧရိယာ ထဲတြင္ တ႐ုတ္တို႔သည္ န်ဴကလိယဗုံးမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ စမ္းသပ္ခဲ့ ၾက သည္။ ယေန႔အထိ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး န်ဴကလိယစမ္းသပ္ေရးနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည္။

သို႔ေပမယ့္ တစ္ဖက္မွာေတာ့ တ႐ုတ္-ဆိုဗီယက္ ၂ ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးမွာ ၁၉၅၈ ကေနစၿပီး တစ္ျဖည္းျဖည္း ေအးစက္စက္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆိုဗီယက္တို႔သည္ အေမရိကန္နည္းတူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေရးကို ဝင္ေရာက္ စြက္ ဖက္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ တိဗက္၌ ပုန္ကန္မႈျဖစ္ပြားသည့္အခါ တိဗက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလိုင္းလားမားကို အိႏၵိယႏိုင္ငံထဲသို႔ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားေအာင္ ကူညီခဲ့ရာမွ စခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္သစ္ ခ႐ူးရွက္ႏွင့္ ေမာ္စီတုန္းတို႔မွာ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး မတည့္ၾကေခ်။ တ႐ုတ္တို႔၏ န်ဴကလိယအိပ္မက္မွာလည္း တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အေျခအေန ဆိုး႐ြားလာခဲ့သည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုဗီယက္တို႔သည္ အေမရိကန္တို႔ႏွင့္ တင္းမာေနမႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့သည့္ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္တို႔ကို န်ဴကလိယစီမံကိန္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေနမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ပစ္လိုက္သည္။

ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္-ဆိုဗီယက္ ၂ ႏိုင္ငံ နယ္နမိတ္ သတ္မွတ္ေရးအတြက္ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ဆိုဗီယက္တို႔က န်ဴကလိယ ဗုံးတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ဗုံးနမူနာပုံစံမ်ားအျပင္ ဆိုဗီယက္ သိပၸံပညာရွင္ ၁၄၀၀ ေက်ာ္ကို ျပန္လည္ေခၚယူခဲ့သည္။ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ စီမံကိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကိုပါ ဆိုဗီယက္တို႔ဘက္မွ ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္-ဆိုဗီယက္ သေဘာတူညီ ထားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ န်ဴကလိယစီမံကိန္း အိပ္မက္မွာလည္း ပ်က္ျပယ္ လုမတတ္ ျဖစ္ ခဲ့ရေလသည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တ႐ုတ္-အိႏၵိယ စစ္ပြဲ အတြင္း၌ ဆိုဗီယက္တို႔ဘက္မွ စစ္မဟာမိတ္စာခ်ဳပ္အရ အကူအညီမ်ားကို ေပးအပ္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုစစ္ပြဲတြင္ တ႐ုတ္တို႔ဘက္မွ အႏိုင္ ရရွိခဲ့ သည္။

ခ်ိဳးမိန္းကေလးေရ

ခ႐ူးရွက္တို႔ ဆိုဗီယက္ဘက္က ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ဂြၽန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အကူအညီမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေထာက္အပံ့မ်ား မရေတာ့ေသာ္လည္း ေမာ္စီတုန္းက “မိမိ ကိုယ္ကိုသာ အားကိုးၿပီး န်ဴကလိယဗုံးကို ရေအာင္ဖန္တီးၾကမည္” ဆိုကာ Project 596 ၊ Code name ခ်ိဳးေရွာင္က်ယ္ 邱小姐 (ခ်ိဳးမိန္းကေလး)၊ အေမရိကန္တို႔၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ကုဒ္နံပါတ္ Chic-1 ကို စတင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ထိပ္သီး အႀကီးအကဲမ်ားအၾကား “ဗုံး ၂ လုံး၊ ၿဂိဳလ္တု ၁ လုံး” စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ သင့္/မသင့္ကို အျငင္းပြားခဲ့ၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်ိဳးအန္းလိုင္၊ နဲ႔႐ုန္က်န္းႏွင့္ အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဗဟိုေကာ္မတီကို ဦးေဆာင္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းကာ စီမံကိန္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ Project 596 ၊ Code name ခ်ိဳးေရွာင္က်ယ္ 邱小姐 (ခ်ိဳးမိန္းကေလး) ဟု အမည္ေပး ထားသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ န်ဴကလိယလက္နက္ Atomic Bomb Chic-1 ကို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔၊ ဂရင္းနစ္ စံေတာ္ခ်ိန္ ၇ နာရီအတိတြင္ ေလာ္ပုေပၚေရကန္ႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၇၀ အကြာရွိ ေလာ္ပုေပၚစမ္းသပ္ေရးကြင္းျပင္၌ စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲႏိုင္ခဲ့သည္။

စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲခဲ့ေသာ ဗုံး၏ အျမင့္မွာ ၁၀၇ မီတာအထိရွိၿပီး ယမ္းျပင္းအား TNT ၂၂ ကီလိုတန္အထိရွိသည္။ အဆိုပါျပင္းအားကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ဆိုဗီယက္တို႔၏ ပထမဆုံးဗုံးျဖစ္ေသာ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္က စမ္းသပ္ခဲ့သည့္ RDS-1 ၊ အေမရိကန္တို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နာဂါစာဂီၿမိဳ႕ေပၚ ႀကဲခ်ခဲ့ေသာ Fat Man ဗုံးတို႔၏ ျပင္းအားႏွင့္ အတူတူနီးပင္ျဖစ္သည္။ ထိုစမ္းသပ္ခ်က္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္တို႔သည္ န်ဴကလိယကို ပိုင္ဆိုင္သည့္ ပၪၥမေျမာက္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။

(အေမရိကန္၊ ႐ုရွား၊ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္၊ တ႐ုတ္) တ႐ုတ္ျပည္သည္ ပထမဗုံးကို ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္စမ္း သပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္အတြင္း ၄၅ ႀကိမ္မွ် ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဂြၽန္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ Test No.6 ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ဗုံးကိုပါ ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ န်ဴကလိယ fission-to-fusion ကို အလွ်င္ျမန္ဆုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ အေမရိကန္တို႔သည္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ဗုံးကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ၈၆ လၾကာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရၿပီး ဆိုဗီယက္တို႔မွာ ၇၅ လၾကာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရသည္။

ထိုႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေနာက္က်ေနသည့္ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ၃၂ လအတြင္း ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ အံ့ဩစရာပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ ပိုအံ့ဩစရာေကာင္းသည္မွာ ေမာ္စီတုန္း၏ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ န်ဴကလိယစီမံကိန္းမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံေနရခ်ိန္၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံေနရခ်ိန္တြင္ ရွိသည့္လူျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအက်ိဳးဆက္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ United Nations (ကမာၻ႔ကုလ သမဂၢ) တို႔သည္ ယခင္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထား သည့္ တ႐ုတ္သမၼတႏိုင္ငံ (ထိုင္ဝမ္) အစား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ (ျပည္မ) ကို အစားထိုးေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ (PRC) သည္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ ဗီတို အာဏာကိုင္ေဆာင္ထားေသာ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့ သည္။

န်ဴကလိယစီမံကိန္းအတြက္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ အခက္အခဲမ်ား

၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ခ႐ူးရွက္မွ န်ဴကလိယစီမံကိန္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေနမႈမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္တို႔ဘက္မွ မ်ားစြာအခက္ေတြ႕ ခဲ့ရ သည္။ ထိုထက္ဆိုး႐ြားသည္မွာ တ႐ုတ္သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ အကာအကြယ္ ဝတ္စုံမ်ား မရွိခဲ့သည့္အတြက္ ေရဒီယိုသတၱိႂကြမႈေၾကာင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္ ခဲ့ရသူ မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ထိုသူမ်ားသည္လည္း စီမံကိန္းၿပီးဆုံးသြားသည့္အခါ ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေသာ ကင္ဆာေရာဂါ၊ ကု႒ႏူနာေရာဂါမ်ား ခံစားခဲ့ရၿပီး အမ်ားစုမွာ ကုသႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အသက္ေပးခဲ့ၾကရ သည္။

စီမံကိန္းႀကီးကို ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ္လဲ ေခတ္မွီစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ တြက္ခ်က္သည့္ ကြန္ျပဴတာမ်ားကို အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ မဝယ္ယူႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ တ႐ုတ္႐ိုးရာတြက္ခ်က္နည္းျဖစ္သည့္ ေပသီးကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကရသည္။ ဘိုးေဘးတို႔၏ အေမြအႏွစ္ျဖစ္သည့္ ေပသီးျဖင့္သာ Equation ပုစာၦမ်ားကို တြက္ခ်က္အေျဖရွာၿပီး န်ဴကလိယကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရသည္။

အဆိုး႐ြားဆုံးကိစၥမွာ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္စီတုန္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ ေရး ကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ရာ ပညာရွင္မ်ားမွာ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းခံရေတာ့သည္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္ တြင္ “ဗုံး ၂ လုံး၊ ၿဂိဳဟ္တု ၁ လုံး” စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ သိပၸံပညာရွင္ ေယာင္ထုံးပင့္မွာ ျပည္ပသူလွ်ိဳဟု စြပ္စြဲခံရၿပီး အေသ႐ိုက္သတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရသလို ပညာရွင္ ေက်ာက္က်ိဳ႕က်န္းမွာလည္း ႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ကို မခံစားလိုသျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို အဆုံးစီရင္ခဲ့သည္။ သိပၸံပညာရွင္ ေကာ္ယုံးဟြိဳင္ မွာလည္း ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။

၁၉၇၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ အဖြဲ႕ဝင္ ၄၀၀၀ ေက်ာ္မွာ မ်ိဳးစုံဖိႏွိပ္ ညႇဥ္းပန္း ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုအထဲမွ အေယာက္ ၃၁၀ မွာ မရႈမလွ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့ ၾက ၿပီး အေယာက္ ၄၀ မွာ အဆုံးစီရင္သြားခဲ့ၾကသည္။ အဖြဲ႕ဝင္ ၅ ဦးမွာမူ တရားဝင္ ကြပ္မ်က္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

သိပၸံပညာရွင္အမ်ားစုတြင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ပညာေတာ္ သင္ၿပီး ျပန္လာသူမ်ား (အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္) ကို ပစ္မွတ္ထား ကာ သူလွ်ိဳဟုစြပ္စြဲၿပီး ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒုံးလက္နက္ပညာရွင္ ခ်မ္႐ႊယ္စန္းကိုပင္ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ၾကေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်မ္႐ႊယ္စန္း အပါ အဝင္ အေရးပါသည့္ ပညာရွင္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ က်ိဳးအန္းလိုင္က စာရင္း ျပဳစု ကာ ေမာ္စီတုန္းထံ တင္ျပခဲ့ရသည္။

၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ ေမာ္စီ တုန္း ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ထိုစာရင္းထဲတြင္ ပါဝင္သည့္လူမ်ားကို ကာကြယ္ေပး သည့္ အမိန႔္ကို တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ရသည္။

“ဗုံး ၂ လုံး၊ ၿဂိဳလ္တု ၁ လုံး” စီမံကိန္း၏ သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ား

၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ပထမဆုံး Atomic Bomb ကို ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပၪၥမေျမာက္ န်ဴကလိယလက္နက္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ပထမဆုံး အ ႀကိမ္အျဖစ္ ေျမျပင္မွ ေျမျပင္ပစ္ဒုံးက်ည္ တုန္းဖန္း-၂ (Dongfeng-2) တြင္ န်ဴကလိယထိပ္ဖူးကို သယ္ေဆာင္ကာ ပစ္လႊတ္ေဖာက္ခြဲႏိုင္ခဲ့သည္။ 東風 (DF) ဆိုသည္မွာ အေရွ႕ေလ ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဂြၽန္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ပထမဆုံး ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ဗုံးကို စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ပထမဆုံး ၿဂိဳလ္တု တုန္းဖန္းဟုန္ (Dong Fang Hong I) ကို ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္သည္ ကိုယ္ပိုင္ဒုံးက်ည္ကို အသုံးျပဳကာ အာကာသယာဥ္ကို လႊတ္တင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ပၪၥမေျမာက္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 東方紅 (DFH) ဆိုသည္မွာ အေရွ႕အရပ္က အနီေရာင္ (တ႐ုတ္ျပည္ကို ရည္ၫႊန္း) ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

林圛朙「天下第一」
天下第一 Page မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

CRD_knowledgeworm

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *