တ႐ုတ္၏ေရေအာက္ UUV ဒ႐ုန္းအားအင္ဒိုနီးရွားေရတပ္ေတြ႕ရွိမႈ ( တ႐ုတ္ တို႔၏ေရေအာက္ေထာက္လွမ္းမႈနည္းပညာတိုးတက္ျမင့္မားလာမႈကိုျပသေန႐ုံမွ်မက အင္ဒုိနီးယားထိ နယ္ေျမခ်ဲ့ထြင္လာမူကို ျပသေန …)

တ႐ုတ္၏ေရေအာက္ UUV ဒ႐ုန္းအားအင္ဒိုနီးရွားေရတပ္ေတြ႕ရွိမႈ ( တ႐ုတ္ တို႔၏ေရေအာက္ေထာက္လွမ္းမႈနည္းပညာတိုးတက္ျမင့္မားလာမႈကိုျပသေန႐ုံမွ်မက အင္ဒုိနီးယားထိ နယ္ေျမခ်ဲ့ထြင္လာမူကို ျပသေန …)

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ Sunda ေရလက္ၾကားအတြင္းတ႐ုတ္၏ေမာင္းသူမဲ့ေရေအာက္ေထာက္လွမ္းရွာေဖြေရးယာဥ္(UUV)တစ္ စီးအားဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ဒါဟာဆိုရင္တ႐ုတ္ တို႔၏ေရေအာက္ေထာက္လွမ္းမႈနည္းပညာတိုးတက္ျမင့္မားလာမႈကိုျပသေန႐ုံမွ်မကတ႐ုတ္ေရတပ္၏ေရငုပ္သေဘၤာအုပ္ စုအတြက္လမ္းေၾကာင္းရွာေဖြေနျခင္းဟုဆိုႏိုင္ၿပီးနယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္မႈသည္အင္ဒိုနီးရွား၏ကြၽန္းစုေရျပင္ဒါမွမဟုတ္ပိုင္နက္ေရျပင္နယ္နမိတ္ အထိပါဝင္ေနႏိုင္ပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွား၏Java ႏွင့္Sumatra ကြၽန္းမ်ားအား Sunda ေရ လက္ၾကားျဖင့္ပိုင္းျခားထားၿပီးၿမိဳ႕ေတာ္ဂ်ာကာတာနဲ႔နီးကပ္ ေနပါတယ္။ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္မွအိႏၵိယသမုဒၵရာသို႔ဝင္ ေရာက္ရာေနရာျဖစ္ၿပီး၊ဩစေၾတးလ်သို႔လည္းသြားေရာက္ႏိုင္ ပါတယ္။

အဆိုပါေနရာသည္အမွန္တကယ္အားျဖင့္အျငင္းပြားေရျပင္မ်ားအတြင္းပါဝင္ေနျခင္းမရွိပါ။ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့တ႐ုတ္ေရငုပ္သေဘၤာအုပ္စု၏အိႏၵိယသမုဒၵရာေရျပင္သို႔ခ်ဲ႕ထြင္လာသည့္ေျခလွမ္းမ်ားအားေတြ႕ျမင္လာရျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္၏အဆိုပါေရေအာက္ပိုင္းနယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္လာမႈကိုအင္ ဒိုနီးရွားတြင္သာမကဖိလစ္ပိုင္တြင္ပါေတြ႕ျမင္လာရဖြယ္ရွိေနပါတယ္။အင္ဒိုနီးရွားကဲ့သို႔ပင္ဖိလစ္ပိုင္၏ကြၽန္းစုေရျပင္ဒါမွမဟုတ္ပိုင္နက္ေရျပင္နယ္နမိတ္အတြင္းက်ဴးေက်ာ္လာႏိုင္မႈကိုေမွ်ာ္မွန္းထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္အေနျဖင့္ပင္ လယ္ျပင္တြင္သာမကကမ္း႐ိုးတန္းေရျပင္မွာပါASW စြမ္းရည္ ျမင့္မားေနေစေရးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရပါမယ္။ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ေတြမွာအေျခခံ ASW စြမ္းရည္ရွိေနေစေရး၊ေရတပ္မွာ ASW Helicopterမ်ားပိုမိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအျပင္ေရေအာက္ရွာေဖြေထာက္လွမ္းေရးစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားပိုမိုျမင့္မားလာေစေရးျပင္ဆင္သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။

Source: MaxDefense Philippine

(( မိမိေရျပင္ရဲ႕ေရေအာက္ကမာၻကိုစိုးမိုးႏိုင္ဖို႔ေရငုပ္သေဘၤာပိုင္ဆိုင္႐ုံေလာက္နဲ႔မလုံေလာက္ေတာ့ပါ။ေမာင္းသူမဲ့ေရေအာက္ ဒ႐ုန္းေတြျဖန႔္က်က္ႏိုင္မႈအထိပါျပင္ဆင္ႏိုင္မွေတာ္ကာက်ပါမည္။အိႏၵိယက Underwear Domain Awareness (UDA)ကို ဘာေၾကာင့္အသည္းအသန္ႀကိဳးစားေနလဲအခုမွသေဘာေပါက္မိပါေၾကာင္း)) သတင္းဘာသာျပန္သူ

CRD_ANavalOfficer

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *