“တ႐ုတ္ေရတပ္၏ Type 075 အတန္းအစား ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရးအေထာက္အကူျပဳ ရဟတ္ယာဥ္တင္စစ္ေရယာဥ္ ဒုတိယအစီးသည္ ပင္လယ္ျပင္လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း”

“ဒီသေဘာတူညီခ်က္က ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစမွာပါ၊ ဒါက ေရရွည္ဆက္ဆံရမယ့္ မိ“တ႐ုတ္ေရတပ္၏ Type 075 အတန္းအစား ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရးအေထာက္အကူျပဳ ရဟတ္ယာဥ္တင္စစ္ေရယာဥ္ ဒုတိယအစီးသည္ ပင္လယ္ျပင္လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း”

ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း တြင္ ေရခ်ခဲ့သည့္ Type 075 Type 075 အတန္းအစား ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ရဟတ္ယာဥ္တင္စစ္ေရယာဥ္ ဒုတိယအစီးအား ပင္လယ္ျပင္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားအား စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။ ၎စစ္ေရယာဥ္အား လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေရွ႕ပိုင္းပင္လယ္ျပင္ ကြပ္ကဲမႈ စစ္ေရယာဥ္စု၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ထားရွိကာ Hudong-Zhonghua ေရယာဥ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ ပင္လယ္ျပင္ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားအား စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

တ႐ုတ္ေရတပ္အေနျဖင့္ အဆိုပါ Type 075 အတန္းအစား စစ္ေရယာဥ္မ်ားအား အေမရိကန္ေရတပ္၏ Wasp အတန္းအစား ရဟတ္ယာဥ္တင္စစ္ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပုခုံးခ်င္းယွဥ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တည္ေဆာက္ခဲ့ကာ ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ကမ္းတက္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားတင္ေဆာင္ကာ စစ္ဆင္ေရးတာဝန္မ်ားအား အျပည့္အဝထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ေရတပ္အေနျဖင့္ အဆိုပါေရယာဥ္ေပၚ၌ ရန္သူ၏ ေရျပင္သြားစစ္ေရယာဥ္မ်ား၊ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ကုန္းေျမအေျခစိုက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ဖ်က္ဆီးတိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ရဟတ္ယာဥ္အမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာကို တင္ေဆာင္ရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္ထားရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေရယာဥ္၏ အတြင္းပိုင္း၌လည္း ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရးတြင္ ကုန္းေျမအားသိမ္းပိုင္ႏိုင္မည့္ ကမ္းတက္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၉၀၀ ႏွင့္ ၎တို႔အား အေထာက္အကူျပဳမည့္ ယာဥ္မ်ားအား အျပည့္အဝတင္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္တိုက္ပြဲအတြင္း၌လည္း ေရယာဥ္မွတစ္ဆင့္ ကမ္းတက္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ စနစ္မ်ားကို တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ပင္လယ္ျပင္လက္ေတြ႕စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ ရာတြင္ ေရယာဥ္၏ ကုန္းပတ္မွ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ား ပ်ံသန္းေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္မႈအေျခအေနမ်ား၊ ေရယာဥ္၏ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာစနစ္မ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ စနစ္ မ်ား၊ အာ႐ုံခံစနစ္မ်ား၊ လက္နက္ႏွင့္ လက္နက္စနစ္မ်ားအား စမ္းသပ္စစ္ေဆးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထို႔ျပင္တ႐ုတ္ေရတပ္အေနျဖင့္ အဆိုပါစစ္ေရယာဥ္ တတိယေျမာက္အစီးအား Hudong-Zhonghua ေရယာဥ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေရယာဥ္ကိုယ္ထည္တြဲဆက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးေျမာက္၍ ေရခ်ျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ ႐ုပ္လုံးေပၚခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း မၾကာေသးမီအခ်ိန္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

CRD_MgMoeတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးေပါ့၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမွာပါ” ဟုလည္း အစၥေရးကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Gantz ကဆိုသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *