ပါကစၥတန္က ရန္သူ႔နယ္ေျမထဲနက္ရႈိင္းစြာဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ႏိုင္မည့္ ျပည္တြင္းထုတ္ဒုံးက်ည္စနစ္ကို စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္

ပါကစၥတန္က ရန္သူ႔နယ္ေျမထဲနက္ရႈိင္းစြာဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ႏိုင္မည့္ ျပည္တြင္းထုတ္ဒုံးက်ည္စနစ္ကို စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္

ပါကစၥတန္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းထုတ္ ပဲ့ထိန္းအတြဲလိုက္ဒုံးပစ္ေလာင္ခ်ာစနစ္ Fatah-1 ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ကာ ေအာင္ျမင္စြာစမ္းသပ္ပစ္ခတ္ႏိုင္ခဲ့ သည္ဟု သိရွိရသည္။ အဆိုပါစနစ္သည္ ရန္သူ႔နယ္ေျမအတြင္းသို႔ နက္ရႈိင္းစြာထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းရွိမည္ဟုဆိုသည္။

ပါကစၥတန္ၾကည္းတပ္မွၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘာဘာအီတီခါးတို႔၏အဆိုအရ Fatah-1 လက္နက္စနစ္သည္ ကီလိုမီတာ ၁၄၀ အထိပစ္မွတ္မ်ားကိုထိမွန္ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါလက္နက္စနစ္စမ္းသပ္ပစ္ခတ္မႈသို႔ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ Chairman Joint Chiefs of Staff Committee မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Nadeem Raza ႏွင့္ ၾကည္းတပ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Qamar Javed Bajwa တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးစမ္းသပ္မႈေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။

လက္နက္စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိရျခင္းေတာ့မရွိေပ။

Ref-NGW
CRD_Myanmarnews24

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *